ELTI

ELTI Energetikai Létesítményeket Tervező Iroda Kft.

Információtechnológia

Mesterséges intelligenciát támogató technológiákon (fuzzy logika, genetikai programozás, osztályozás- csoportosítás, döntési fa, megerősítéses tanulás, neurális hálózatok, mély tanulás) alapuló felhő alapú alkalmazások fejlesztése, értékesítése és szolgáltatások nyújtása.

 

Szélerőművek, naperőművek kis- és nagyerőművek

Irodánk több szélerőmű park, egyéb erőmű megvalósíthatósági tanulmányát és csatlakozási és kiviteli tervét készítette el.

Vállaljuk a szélerőmű parkokkal naperőművekkel, erőművekkel kapcsolatos valamennyi tervezési tevékenységet (hálózattervezés, alállomások, távvezetékek, kábelhálózatok) tervezését és telepítését.

Akkumulátoros energiatárolók

Irodánk tervezőként, szakértőként részt vett az első nagy kapacitású hazai akkumulátoros energiatároló kifejlesztésében, illetve dolgozik ezen rendszerek továbbfejlesztésén, és foglalkozik az eseti telepítésekkel.

Építészet

Vállalunk építészeti tervezési munkákat (mélyépítés, statika, építészet) elsősorban a különböző villamostechnológiai tervezési feladatokhoz. Elkészítjük az építési engedélyezési és kiviteli terveket a megrendelő igénye és kívánsága szerint. A tervezéshez szükséges szakvélemények készítését, helyszíni feltárásokat, vizsgálatokat vállalunk, esetenként építési, kivitelezési feladatokat is.

Számos nagyfeszültségű alállomás épülettervét, szabadtéri kapcsolóberendezésének új és rekonstrukciós terveit készítettük el.

Épületgépészet

Épületgépész és villamos installációs tervező-szakértő kollégáink komplett létesítmények gépész és villamos installációs tervezését látják el.

Geodézia

Vállalkozunk ipari létesítmények telepítési feladataira, ezen belül geodéziai terepfelmérési, rétegvonalas helyszínrajzkészítési és kitűzési munkák ellátására. Távvezetékek kitűzési feladatait vállaljuk.

Villamos berendezések

Irodánk ezen a területen elsősorban az Áramszolgáltatók (ELMŰ, ÉMÁSZ, E-ON), MAVIR Zrt., MVM Zrt., MVM OVIT Zrt. és különböző erőműveket, ipari létesítményeket beruházó cégek részére szükséges tervezési, szakértői, mérnökszolgálati, kivitelezési feladatokra vállalkozik elsősorban nagy- és középfeszültségű villamos transzformátorállomások, kapcsoló berendezések létesítésére.

Partnereink részére az elkötelezettség nélküli független tervezési és szakértői munkát kínáljuk, valamint kulcsrakész vállalkozásban való részvételünket ajánljuk.

Fentiek alapján vállalkozunk tervezési, szakértői, mérnökszolgálati munkára bármilyen feszültségszintű villamos kapcsoló berendezés létesítéséhez, a telepíthetőségtől a megvalósításig (villamos technológiai szerelés és építészet komplett). Ezen belül villamos hálózattervezési, villamos relévédelmi, automatikai, irányítástechnikai, zajvédelmi tervezést és szakértést, ajánlati kiírások készítését, ajánlatok kiértékelé-sét, műszaki ellenőrzést, művezetést vállalunk.

Az átviteli hálózattal és az elosztóhálózattal kapcsolatos hálózattervezési feladatokat vállalunk.

Nagyfeszültségű távvezetékek

Az országos villamosenergia-rendszer 120 kV-os és nagyobb feszültségű távve-zetékeinek tervezését vállaljuk az elvi nyomvonal vizsgálatától kezdve a hatósági egyeztetések és bejárások lebonyolításán keresztül az engedélyezési és kivitelezési tervezéssel komplett. Ugyancsak vállaljuk az oszlopszerkezetek és alapozások statikai tervezését, a nyomvonalak kitűzési és geodéziai ellenőrző munkáit, a kivitelezési munkák művezetését. Vállalkozunk nagy- és középfeszültségű távvezetékek kivitelezésében való közreműködésre is.